Lovni turizam

Oštro oko, mirna ruka i dobra kob

Lovni turizam je relativno novi pojam karakterističan za Kontinentalnu Hrvatsku. Pogodan je za razvoj turističkih destinacija u unutrašnjosti zemlje. Također, produljuje sezonu s ljetnih mjeseci na ostala godišnja doba.

Lovni turizam je specifičan oblik turizma. Kao takav, ima svoje posebne potrebe.

Lovni turizam podrazumijeva četiri skupine aktivnosti:
Biološka aktivnost. – uzgoj i zaštita divljači u kontroliranim uvjetima. Briga o populaciji, jedinkama, razvoju i rasprostranjenosti vrste.

Ekstraktivna aktivnost. – Radi očuvanja pojedinih vrsta i njihove zaštite, dozvoljene kvote se ne smiju prekoračiti. Strogo je određeno dopušteno vrijeme izlova pojedine vrste. Lov se obavlja na površina,a predviđenim za tu aktivnost.
Organizacijska aktivnost. – Stvara se suradnja između subjekata na tržištu lovnog turizma. Jačaju veze između lovnih društava u različitim zemljama. Također su tu i specijalizirane turističke agencije koje posreduju između ponude i potražnje. Na taj se način stvara krug u kojem svaki od sudionika ima svoju ulogu, obvezu, a na kraju i korist.
Valorizacijska aktivnost. – Pružanje lovnih i usluga lovcima turistima. U paket aranžmane ulaze i ostale prateće usluge. Lovni paket aranžmani su i poučni jer lovcu turistu pružaju nova iskustva, upoznavanje s drugom destinacijom i ljudima, kulturom, načinom života,…

Hrvatska je zemlja s velikim potencijalom za razvoj lovnog turizma.
Raznolikost i dinamika reljefa, bogat fond divljači, prirodni su resursi za razvoj lovnog turizma.
Jedna je od najšumovitijih država u Europi, nije gusto naseljena, a obiluje životinjskim vrstama…

Cijela Republika Hrvatska je jedno veliko lovište. Na malom prostoru ima puno raznovrsnih krajolika i lovnih izazova. Mediteransko podneblje, krševiti otoci, kamenita Zagora, visokogorske šume, slavonske nizine, zagorski brežuljci, močvarna područja,… Raznovrsni krajolici i šarenilo klime; od oštre kontinentalne, preko umjerene do mediteranske.
Svi oblici lova poznati na europskom području, objedinjuju se na području Hrvatske!

Sačuvano bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta zamjećuje se na svakom koraku.
Hrvatska je bogata biljnim i životinjskim svijetom. U hrvatskim lovištima može se pronaći veliki broj krupne i sitne divljači, kao i razne vrste pernate divljači.
Od krupne divljači najznačajnije vrste su: jelen obični, jelen lopatar, svinja divlja, srneća divljač.
U Gorskoj Hrvatskoj se može pronaći još i smeđi medvjed i vuk.
Od sitne divljači: zec, fazan, prepelica pućpura.
Osim glavnih vrsta, u lovištima postoje i neke manje zastupljene vrste kao i sezonske vrste divljači.

Lov u Hrvatskoj u brojkama

  • 63.000 lovaca
  • 100.000 ljudi ima lovačko oružje
  • 1106 lovišta
  • 3,7 milijuna hektara lovnih površina
  • 80 % lovišta u koncesiji lovačkih društava
  • 840 udruga (lovačkih društava) okuplja Lovački savez

Hrvatska je prometno dobro povezana s Europom i nalazi se u blizini emitivnih središta. Lovcima iz drugih zemalja, nije teško pronaći put do bogatih hrvatskih lovišta.

Lovni turizam u Hrvatsku privlači brojne turiste. Uglavnom su to lovci s područja Njemačke, Italije, Austrije, Švicarske,…
Lovci mogu uživati u prelijepoj prirodi, vrhunskoj gastronomiji i bogatoj baštini.

Kako lov nije baš jeftin sport, lovci su posebno cijenjeni i tretirani s posebnom pažnjom. Cilj je svakom lovcu pristupiti individualno, a usluge prilagoditi lovčevim željama. Lov ne bi smio biti samo usluga, već nezaboravno iskustvo. Osim lova, našim lovcima želimo osigurati pregršt lijepih uspomena koje će se pričati cijeli život.

Lov u Hrvatskoj je moguć kroz cijelu godinu, sukladno odredbama LGO. Hrvatska lovišta imaju osigurane zalihe divljači koja je uzgajana u prirodnim staništima. Omogućene su i različite opcije lova. Možete loviti sami, sa psom ili u skupini. Organizatori lova svakako će se potruditi osigurati uspješan i raznovrstan lov.

Svim lovcima želimo oštro oko, mirnu ruku i dobru kob!

Sjeverni Dilj je novootvoreno lovište s površinom od 5700 hektara

Smješteno je u Požeško-slavonskoj županiji, u blizini Požege. Važno je istaknuti da se lovište nalazi u blizini većih slavonskih središta, stoga je prometno dobro povezano.

Lovište je dio istoimene planine što omogućava uzgoj divljači u njihovim prirodnim staništima. Cilj je osigurati i nastaviti stvarati povoljne uvjete za divljač i lovce. Lovište gospodari sa krupnom i sitnom divljači. Od krupne divljači najznačajniji su: jelen, jelen lopatar, svinja divlja i srneća divljač, a od sitne divljači zec i fazan. Osim glavnih, u lovištu postoje i ostale, manje zastupljene vrste kao i sezonske vrste divljači.

U Sky House ponudi ljubiteljima lova i prirode nudimo 2 lovna paketa koja traju 12 mjeseci od dana kupnje.